پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج چینی آسان تر است؟

به نظر می رسد شطرنج چینی دشوارتر یا حداقل ظریف تر است ، زیرا قدرت مهره ها به طور کلی کمتر از شطرنج غربی است. فقط ارابه های چینی معادل رخ های غربی هستند.