پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

معنی ریتینگ در شطرنج

ریتینگ به معنی رتبه و درجه است و ریتینگ در شطرنج امتیاز و معیاری است که توسط فدراسیون جهانی شطرنج به شطرنج بازان بر اساس نتایج بازی های آنها اعطا می شود و نشان دهنده توان و قدرت شطرنج باز است.