پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توانید بدون مطالعه در شطرنج بازیکن خوبی شوید؟

بله، شما می توانید در شطرنج "خوب" شوید (مخصوصاً اگر مغز شما برای شروع آن برنامه ریزی کرده باشد) اما به تنهایی و بدون مطالعه، احتمالاً زمان بیشتری طول خواهد کشید تا در آن بهتر و بهتر شوید.

سایر مطالب پیشنهادی :