پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

انجین شطرنج چیست؟

انجین شطرنج یا موتور شطرنج (Chess engine) نرم افزاری است که موقعیت های مختلف در شطرنج را بررسی و بهترین حرکت را انتخاب می کند.

معمولا خود انجین به تنهایی عمل نمی کند و روی نرم افزار یا رابط کاربری مشخصی سوار یا نصب می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :