پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا پیاده می تواند وزیر را بزند؟

بله حتما می تواند یک سرباز یا پیاده یک وزیر را بکشد به شرط آنکه وزیر در موقعیتی که پیاده بتواند آنرا بزند قرار گرفته باشد.

سرباز یا پیاده می تواند هر مهره ای غیر از شاه را به شرطی که در موقعیت او قرار گرفته باشد بزند.

منبع : quora.com

سایر مطالب پیشنهادی :