پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم ریتینگ خود را افزایش دهم؟

بعد از هر بازی که انجام می دهید، بازی را تجزیه و تحلیل کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را جستجو کنید. با استفاده از ویژگی Study برای هر دو طرف حاشیه نویسی کنید و بفهمید چه مشکلی رخ داده و چگونه می توان آن را بهبود بخشید. سپس آنالیز خود را با Stockfish بررسی کنید و در نهایت آن را به بازیکنان قوی تر از خودتان نشان دهید.

سایر مطالب پیشنهادی :