پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج یک بازی آموزشی است؟

بازی شطرنج یک ابزار آموزشی عالی است. مطالعات نشان داده است که بین یادگیری بازی شطرنج و عملکرد تحصیلی رابطه قوی وجود دارد. یافته های دیگر در مکان های مختلف در سراسر ایالات متحده و کانادا نشان می دهد که شطرنج منجر به بهبود نمرات در آزمون های استاندارد شده در ریاضی و خواندن می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :