پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانم به تنهایی شطرنج تمرین کنم؟

• ابتدا صفحه خود را بچینید.
• سفید همیشه اول است، بنابراین مهره ها خود را بر اساس آن حرکت دهید.
• حرکات اولیه خود را برای هر دو طرف انجام دهید.
• بازی را انجام دهید، اما برای آن وقت بگذارید.
• بین موقعیت ها تغییر جهت دهید.

سایر مطالب پیشنهادی :