پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بهترین راه برای مطالعه شطرنج چیست؟

• فقط با رایانه خود مطالعه نکنید بلکه مطالعه شطرنج با کتاب را ادامه دهید.
• مطالعه "فعالانه"، این یکی از بهترین نکات برای مطالعه شطرنج است.
• قدرت محاسبه خود را روزانه تقویت کنید.
• کتاب های گشایش را حفظ نکنید.
• بازی کلاسیک را بشناسید.

سایر مطالب پیشنهادی :