پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج چینی سخت تر از شطرنج است؟

اگر فقط در مورد پوزیسیون های قانونی شطرنج حرف بزنیم ، بازی xiangqi حدود 10 برابر شطرنج پوزیسیون دارد و از آنجا که صفحه بزرگتر است سبب پیچیدگی درخت بازی xiangqi تا 37 مرتبه بزرگتر از شطرنج می شود. از تجربه شخصی (patzer) هر دو شطرنج پیچیده تر به نظر می رسد اما xiangqi بسیار سخت تر و پیچیده تر است.

سایر مطالب پیشنهادی :