پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یک مهره آچمز شده می تواند شاه را کیش کند؟

یک مهره حتی زمانی که آچمز شده باشد می تواند کیش بدهد.
این استثنای اصلی از این قانون است که یک مهره آچمز شده نمی تواند حرکت کند. دلیل آن این است که مهره آچمز شده شما که کیش می دهد، ابتدا شاه مقابل را می گیرد.

سایر مطالب پیشنهادی :