پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اولین تورنمنت بین المللی شطرنج در چه سالی برگزار شد؟

اولین تورنمنت بین المللی شطرنج در سال 1851 در لندن برگزار شد. تورنمنت لندن در نمایشگاهی بزرگ برگزار شد و به عنوان راهنمای تورنمنت های بین المللی شطرنج در آینده که پس از آن برگزار می شود، عمل خواهد کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :