پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

Staunton استاندارد چیست؟

Staunton استاندارد شامل مهره هایی تماشایی از شطرنج‌بازان به سبک Staunton است که برای اولین بار در سپتامبر 1849 به عموم مردم معرفی شدند و هنوز هم استاندارد بین‌المللی برای بازی در مسابقات هستند.

سایر مطالب پیشنهادی :