پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج چند وزیر میتوان داشت

یک شطرنج باز می تواند پیاده های خود را وقتی به عرض آخر رسیدند به هر مهره ای ترفیع دهد صرف نظر از اینکه چنین مهره ای قبلا زده شده باشد یا موجود باشد.

در حالت تئوری یک بازیکن می تواند 9 تا مهره وزیر ، 10 تا مهره اسب ، 10 تا مهره فیل و یا 10 تا مهره رخ داشته باشد. این سناریوها بسیار نامحتمل هستند، چرا که کم پیش می آید که کسی بتواند پیاده های خود را به عرض آخر برساند مگر در بازی های آماتور.

برخی از شطرنج های موجود در بازار دارای وزیر اضافی برای ترفیع پیاده هستند تا در صورت نیاز استفاده شوند.

سایر مطالب پیشنهادی :