پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بازی شطرنج چگونه تمام می شود

بازی شطرنج با پیروزی یکی از بازیکنان به پایان میرسد ویا ممکن است که بازی مساوی شود.که مساوی شدن 4 حالت دارد :
1-توافق دو طرفه
2-تکرار سه گانه
3-قانون پنجاه حرکت
4-کیش دائم

بازیکن برای پیروزی خود باید شاه حریف را کیش کند و همه ی خانه هایی که شاه میتواند به ان برود را تحت پوشش قرار دهد.در بعضی مواقع بازیکن میتواند در هرجای از بازی ، بازی را واگذار کند و این رخداد زمانی رخ میدهد که بازیکن باخت خود را حتمی بداند.

سایر مطالب پیشنهادی :