پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه زمانی اختراع شد

شطرنج یک بازی و ورزش دونفره است که از ابتدای اختراع چنین نبوده، مهره های آن شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب و سرباز میباشد وحرکت هر مهره متفاوت است اما زمان اختراع این بازی برای هیچ کس مشخص نیست و طی تحقیقات درباره این ورزش مبدا شطرنج را شرق هندوستان تشخیص داده اند و اطلاعات مشخصی در اینباره وجود ندارد و محققان تا سال 2020 با پیدا کردن شهر مدفون شده ای در هند کاوش خود را برای بار دیگر شروع کردند شاید اخبار و اطلاعات جدید تری را برای دنیای شطرنج بدست آورند. تولد شطرنج در هندوستان می باشد تاریخ اسم فرد خاصی به عنوان شطرنج برای همیشه خالی مانده است محققان بر این باورند که بازی چهار نفری مشابه امروزی در آن زمان در هندوستان اختراع شده است اما اینکه چه کسی این بازی را ساخته هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست

سایر مطالب پیشنهادی :