پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج یک بازی است یا مسابقه؟

مسابقه شطرنج مجموعه ای از بازی های شطرنج است که به صورت متوالی بین بازیکنان مشابه انجام می شود. در طول یک مسابقه، بازیکنان مهره های سفید و سیاه را به طور متناوب تغییر می دهند تا از تکرار یک رنگ برای دو بازی متوالی خودداری کنند. امتیاز بازی های انفرادی برای تعیین برنده اضافه می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :