پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا یزید شطرنج بازی می کرد

این سوال بیشتر به یک می ماند هیچ وقت در زمان شطرنج در میان اعراب نیامده بود و تنها یک بازی سنتی شبیه شطرنج در میانه عرب های بادیه نشین ها مرسوم بود و نیز از این بازی استفاده می کرد این سخن را شطرنج بازی می کند ولی طبق مشاهدات کاملاً اشتباه است.این مسائل جز شایعات منفی در مورد شطرنج است که مخالفان این بازی در میان بخشی از جامعه سعی در پخش این اخبار و اطلاعات هستن.

سایر مطالب پیشنهادی :