پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

هر شطرنج باز چند وزیر میتوان داشت

هر شطرنج باز میتواند دو وزیر داشته باشد. طبق قانونی که در شطرنج وجود دارد زمانی که شما پیاده خود را به اخرین خانه روی صفحه شطرنج برسانید میتوانید ان را با مهره دیگر همچون وزیر تعویض کنیم.

سایر مطالب پیشنهادی :