پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

صفحه شطرنج چندتا مربع دارد

صفحه شطرنج هشت در هشت شطرنج شامل شصت و چهار مربع میشود که سی و دو مربع سفید و سی و دو مربع سیاه بصورت یکی در میان کنار هم چیده شده اند و بصورت کلی این مربع ها داخل همان مربع هشت در هشت می باشند.

سایر مطالب پیشنهادی :