پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بازی شطرنج چند خانه دارد

در بازی شطرنج خانه ها روی صفحه شطرنج قرار دارد که رنگ آنها سفید و سیاه است و بصورت یکی در میان چیده شده است تعداد خانه ها سفید 32 و خانه های سیاه 32 می باشد. و در کل به عدد 64 خانه سفید و سیاه در صفحه موجود است.

سایر مطالب پیشنهادی :