پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج باز شویم

برای اینکه شطرنج باز حرفه ای شویم در ابتدا لازم است منابع آموزشی بسیاری را مطالعه کنید و  نکاتی را نیز رعایت کنید که ما در اینچا به برخی از آن ها را بررسی می کنیم . در شروع بازی شطرنج حرکت مهره ها به بهترین محل ممکن و قلعه گرفتن شاه بسیار مهم است و همچنین سعی کنید در بازی ابتدا اسب را قبل از فیل حرکت دهید. از کیش دادن غیر ضروری شاه حریف جلوگیری کنید. یکی دیگر از نکات کلیدی این اسن که از قلعه گرفتن حریف جلوگیری  کیند و همچنین در رویه بازی از حرکت دادن غیر ضروری پیاده ها پرهیز کنید و با فکر باز و دید گسترده بازی را ادامه دهید

سایر مطالب پیشنهادی :