پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در شطرنج چندبار می توانید یک حرکت را تکرار کنید؟

در شطرنج و برخی دیگر از بازی های استراتژی انتزاعی قانون تکرار سه گانه (همچنین به عنوان قانون تکرار وضعیت هم شناخته می شود) وجود دارد که بیان می دارد در صورتی که وضعیتی سه بار تکرار شود بازیکن می تواند درخواست تساوی داشته باشد.

منبع : en.wikipedia.com

سایر مطالب پیشنهادی :