پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

تیگران پتروسیان به چه چیزی معروف بود؟

پتروسیان به دلیل محبوبیت شطرنج در ارمنستان شناخته شده است. پتروسیان در هشت مورد (1953 ، 1956 ، 1959 ، 1962 ، 1971 ، 1974 ، 1977 و 1980) کاندید مسابقات قهرمانی شطرنج جهان شد.