پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

میخائیل تال چند ساله بود که درگذشت؟

55 سال (1936-1992)