پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

اگر در مورد شطرنج بیشتر یاد بگیرم، آیا می توانم انتظار داشته باشم که رتبه من مدام افزایش یابد؟

خیر نباید انتظار رشد مداوم را داشته باشید.
مارک دوورتسکی، یکی از بزرگترین معلمان شطرنج، گفت که شاگردانش معمولاً دوره های متناوب جهش و زمان هایی را پشت سر می گذاشتند که باعث می شد رتبه آنها افزایش پیدا نکند.
والتر براون گفت که سریعترین پیشرفت خود را از 13 تا 14 سالگی داشته است. او یک سال بعد استاد شد و بلافاصله بعد از آن استاد بزرگ شد.
Howard – Browne
Seattle 1966
1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 e3 ♘f6 4 ♗xc4 e6 5 ♘c3 ♘bd7 6 ♘f3 a6 7 0-0 c5 8 a3
cxd4 9 ♘xd4 b5 10 ♗a2 ♕b6 11 ♘f3 ♗b7 12 ♖e1 ♗e7 13 b4 0-0 14 ♗b2 ♖fd8
15 ♕e2 ♖ac8 16 ♖ad1 ♗xf3 17 ♕xf3 ♘e5 18 ♖xd8+ ♕xd8 19 ♕e2 ♕d3! 20 f4?
♕xe2 21 ♖xe2 ♘d3 22 ♗a1 ♘e4! 23 ♖c2 ♗f6! White resigns

اگر در مورد شطرنج بیشتر یاد بگیرم، آیا می توانم انتظار داشته باشم که رتبه من مدام افزایش یابد؟


حتی برای استادان بزرگ دیگر نیز جهش آنها با دوره ای از راکد بودن در شطرنج دنبال شده است.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :