پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بهترین وب سایت آنالیز شطرنج چیست؟

دومین وب سایت امیدوار کننده ای که برای تجزیه و تحلیل شطرنج آنلاین می توانید به آن مراجعه کنید chess.com است. در chess.com، می توانید بازی های شطرنج خود را با قوی ترین اینجین شطرنج جهان یعنی “Stockfish” تجزیه و تحلیل کنید. شما می توانید بهترین خطوط و واریانت ها را ببینید و همچنین از تجزیه و تحلیل زبانی که مسلط هستید، استفاده کنید تا بیشترین درک انسانی را از بازی خود به دست آورید.

سایر مطالب پیشنهادی :