پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

حقوق یک شطرنج باز چقدر است؟

یک استاد بزرگ شطرنج می تواند ماهیانه حدود 2000 تا 3500 دلار با بازی در رویدادها، شبیه سازی ها و ارائه در مکان های مختلف درآمد کسب کند. با این حال، بهترین فعالیت برای استادان بزرگ شطرنج، مربیگری است و می توانند ساعتی تا 40 دلار کسب درآمد کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :