پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا در بازی شطرنج شاه شاه را کیش میکند

خیر. شاه نباید به خانه هایی نزدیک شود که مورد حمله قرار گیرد، در نتیجه دو شاه نمی توانند به هم نزدیک شوند و این یک حرکت غیر قانونی است. فاصله دو شاه در شطرنج حداقل باید یک خانه باشد و اگر این دو مهره مقابل هم قرار گیرند بازی مساوی می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :