پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بازی شطرنج با مراعات چه شرایطی حلال است

به فتوای بسیاری از مراجع اگر شطرنج با هدف قمار و شرط بندی صورت گیرد حرام است و اگر با هدف ورزشی و پروش قوه ی فکر و ذهن صورت گیرد حلال است و مشکل شرعی ندارد.

سایر مطالب پیشنهادی :