پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج گناه است

شطرنج در میان تمامی اقوام به راحتی پذیرفته شد و حتی در میان افراد کلیسا و پاپ های بزرگ به خوبی جای خود را پیدا کرد اما در اسلام خیلی دیر و

به سختی جایگاه خود را پیدا کرده است و دلیل آن هم شاید این باشد در ابتدا شطرنج توسط تجار و به خانواده های ثروتمند راه یافت واینکه علما رابطه

خوبی با این قسمت از جامعه نداشتند موجب گارد بدون شناخت شد و بازی شطرنج را گناه و حرام دانستند اما با گذر زمان و درک بهتر این بازی فکری

این دید هم کم کم برداشته شد و حاکمین اسلامی حکم خود را عوض کردند

سایر مطالب پیشنهادی :