پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آیا ریتینگ 1200 در شطرنج خوب است؟

ریتینگ 1200 یک دستاورد خوب برای مبتدی است که مدتی در محدوده ریتینگ 900 زندگی کرده است.
از نظر ریاضی، 300 امتیاز الو به این معنی است که انتظار می رود اکنون 80 تا 85 درصد ازکسانی که ریتینگ 900 دارند را شکست دهید. بنابراین قطعاً پیشرفت خوبی است.

سایر مطالب پیشنهادی :