پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج بیاموزیم

باید نحوه بازی کردن و حرکت دادن مهره ها را خوب بدانیم
باید ارزش هر مهره را بدانیم
تمام سطح ها را امتحان کنیم و بدانیم کدام را ترجیح می دهیم
در مسابقات شرکت کنیم که با این کار می توانیم خودمان را تخمین بزنیم

سایر مطالب پیشنهادی :