پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه زمانی وارد ایران شد

ورود شطرنج به ایران داستان بسیار جالبی دارد در دوره حکومت انوشیروان از جاده ابریشم وارد ایران شدند و در میان فراوان بازی جدید و مهیج ایرا به شاهان دوره تقدیم کردن این بازی هم آن شطرنج هندی بود به گفته محققین از کشور مبدا همراه بازی وارد ایران شدند تا آن را به خانواده سلطنتی بیاموزد و اینگونه بود که شطرنج در میان ایرانیان در طرفدار پیدا کند

سایر مطالب پیشنهادی :