پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چه زمانی شطرنج مساوی میشود

برای تساوی شطرنج 6 حالت وجود دارد:
1- قانون 50 حرکت در شطرنج:یعنی در طول 50 حرکت هیچ مهره ای زده نشده باشد و هیچ پیاده ای حرکت نکرده باشد.
2- کیش دائم در شطرنج
3- نداشتن مهره کافی برای مات کردن
4- پات: زمانی رخ می دهد که شطرنج باز کیش نیست و هیچ حرکتی ندارد
5- سه بار تکرار وضعیت
6- توافق طرفین

سایر مطالب پیشنهادی :