پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج شاه چگونه حرکت می کند

شاه مهم ترین مهره در شطرنج است چرا که بازی بدون این مهره معنی ندارد و اگر شاه از دست برود بازی از دست رفته است. حرکت این مهره جذاب همانند وزیر است اما با این اختلاف که فقط یک خانه به جلو، چپ و راست یا عقب می تواند حرکت کند نه بیشتر.

در بازی شطرنج شاه چگونه حرکت می کند

شاه نمی تواند از روی مهره ها بپرد و همان گونه که حرکت می کند می تواند مهره ها را بگیرد، نکته ای که در مرد شاه حائز اهمیت است این است که باید به خوبی از این مهره حیاتی محافظت کرده و مانند مهره های دیگر شاه را به وسط صفحه شطرنج نیاوریم.

سایر مطالب پیشنهادی :