پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شاه در شطرنج چند حرکت دارد

شاه در شطرنج چند حرکت دارد

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید شاه تنها میتواند که در یک خانه از خانه های اطراف خود حرکت داشته باشد و حرکت شاه بیشتر برای رفع کیشی و دور ماندن از خطر است.

بقیه مهره ها حافظ جان شاه هستند و سعی در نجات او از منطقه خطر می باشند.

سایر مطالب پیشنهادی :