پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

یک شطرنج چند مهره دارد

یک صفحه شطرنج دارای 32 مهره می باشد که 16 عدد آن سیاه و 16 عدد آن سفید می باشد. هر بازیکن دارای 8 عدد پیاده، 2 عدد رخ، دو عدد فیل و 2 عدد اسب به علاوه یک شاه و یک وزیر است. مهره های بازیکن سفید در ردیف های 1 و 2 و مهره های بازیکن سیاه در ردیف های 7 و 8 چیده می شود.

یک شطرنج چند مهره دارد

سایر مطالب پیشنهادی :